Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_nam_mon_lich_su_va_dia_li_lop_4_na.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC: 2022- 2023 Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: Lớp: .4A Điểm Lời nhận xét của giáo viên A-PHẦN LỊCH SỬ: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: M1 (1 điểm) Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế vào năm nào ? A.1878. B.1788 C.1778. D. 1888. Câu 2 : M1 (1 điểm ) Vua Quang Trung chính là ai ? A. Nguyễn Ánh B. Nguyễn Trãi C. Nguyễn Kim D. Nguyễn Huệ Câu 3: M 2 (1 điểm ) Nước ta bị chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài bao nhiêu năm? A. Hơn 50 năm. B. Hơn 60 năm. C. Hơn 200 năm. D. Hơn 70 năm Câu 4: M2 (1 điểm ) Chọn các từ ngữ: “ Hậu Lê; thành tựu ; tiêu biểu ” điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp: Dưới thời ( thế kỉ XV) văn học và khoa học nước ta đã đạt được những đáng kể . Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả của thời kì đó . Câu 5: M1 (1 điểm ) Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại ?
  2. . . HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI KÌ II A-PHẦN LỊCH SỬ: Câu 1 2 3 Đáp án B D C Điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm Câu 4: Dưới thời Hậu Lê ( thế kỉ XV) văn học và khoa học nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể . Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu của thời kì đó . *Lưu ý: Đúng mỗi ý được 0,25 điểm. Câu 5: Cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại vì Hồ Qúy Ly không đoàn kết được toàn dân tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào thành trì của quân đội nên đã thất bại. Câu 1 2 Đáp án A C Điểm 1 điểm 1 điểm Câu 3: Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm, phá. Câu 4: Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước. Câu 5: - Đại nội Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, nhà lưu niệm Bác Hồ - Sông Hương, núi Ngự Bình - Chợ Đông Ba. -