Đề khảo sát chất lượng Tháng 2 môn Tiếng Việt Lớp 5 - Năm học 2022-2023

docx 4 trang Đăng Khôi 20/07/2023 18841
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Tháng 2 môn Tiếng Việt Lớp 5 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_khao_sat_chat_luong_thang_2_mon_tieng_viet_lop_5_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng Tháng 2 môn Tiếng Việt Lớp 5 - Năm học 2022-2023

  1. ĐỀ KHẢO SÁT CHÁT LƯỢNG THÁNG 2 Môn: Tiêng Việt — Lớp 5; Năm học: 2022 - 2023 Thời gian làm bài: 40 phút PHẢN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1 (0,5 điểm). Câu: Trên con đường rợp bóng cây xanh và rộn rã tiếng chim. Sai vì: A. thiều chủ ngữ B. thiếu vị ngữ C. thiêu chủ ngữ và vị ngữ D. thiếu trạng ngữ Câu 2 (0,5 điểm). Từ nào dưới đây có tiếng “đồng” không có nghĩa là cùng? A. Đồng hương B.đồng nghĩa C. đồng lòng D. đồng hồ Câu 3 (0,5 điểm). Hai từ nặng dưới đây là: Tháng này thầy ra đề Tiếng Việt hơi nặng. / Cụ em bị ốm nặng. A. đồng âm B. nhiều nghĩa C. đồng nghĩa D. trái nghĩa Câu 4 (0,5 điểm) Từ in đậm trong câu sau: “Cô ấy đã vượt mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn lên chính mình.” Là từ loại: A. danh từ B. động từ C. tính từ D. đại từ Câu 5 (0,5 điểm). Câu: “Bé Thu và bé Hằng rất thích ra ban công ngồi với ông, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.” Có mây quan hệ từ? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 6 (0,5 điểm). Bác sĩ Lu-i Pa-xtơ (người Pháp) đã đề lại một công trình khoa học vĩ đại cho loài người chúng ta đó là: : A. vắc xin phòng chống COVID-19 B. vặc xin phòng chống chó dại C. văc xin phòng bệnh viêm não D. vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết Câu 7 (0, 5 điểm). Từ “bình” trong câu “mọi người cầu chúc năm mới bình an, may mắn” đồng âm với từ bình trong trường hợp nào dưới đây ? A. hòa bình B. thanh bình C. bình yên D. bình hoa Câu 8 (2,5 điểm). Từ “lưng” trong dòng nào được dùng với nghĩa chuyền? Á. Có bóng người trên lưng đèo. B. Lưng bà cứ còng dần xuống. C. Ông nội em bị đau lưng. D. Tóc chị gái em dài đến ngang .
  2. Câu 12 (2 điểm). Em hãy viết một đoạn văn (10-12 câu) tả hoạt động của thầy/ cổ giáo mà em yêu quý.