Đề tham khảo giao lưu câu lạc bộ cấp huyện môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thọ Xuân (Có đáp án)

doc 6 trang Đăng Khôi 20/07/2023 20960
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo giao lưu câu lạc bộ cấp huyện môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thọ Xuân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_tham_khao_giao_luu_cau_lac_bo_cap_huyen_mon_toan_lop_5_na.doc

Nội dung text: Đề tham khảo giao lưu câu lạc bộ cấp huyện môn Toán Lớp 5 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD và ĐT Thọ Xuân (Có đáp án)

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ LỚP 5 CẤP HUYỆN THỌ XUÂN Năm hấc: 2022 - 2023 Môn: Toán ĐỀ MINH HỌA Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) I. Phần trắc nghiệm: Học sinh chỉ cần viết đáp số kèm đơn vị đo (nếu có) vào tấ giấy thi. Câu 1 (2,0 điểm): Tính B = Mức 1 Câu 2 (2,0 điểm): Tìm x: (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + + (x + 28) = 195 Mức 1 Câu 3: (2,0 điểm) :Tìm chữ số tận cùng của kết quả phép tính sau: Mức 2 9 × 19 × 29 × 39 × 49 × ×119 ×129 × 139 × 149 × 159 Câu 4:(2,0 điểm) : Tìm số tự nhiên bé nhất mà khi lấy số đó chia cho 3 dư 1, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 3 và chia cho 6 dư 4. Mức 2 Câu 5:(2,0 điểm) :Một đội sản xuất gồm 6 công nhân và một đội trưởng. Mỗi công nhân được thưởng 200 000 đồng, còn người đội trưởng được thưởng hơn mức trung bình cộng của cả đội là 90 000 đồng. Hỏi người đội trưởng được thưởng bao nhiêu tiền? Mức 3 Câu 6:(2,0 điểm) Một đoàn 46 người qua sông trên hai loại thuyền với 6 người trên một thuyền lớn, 4 người trên một thuyền nhỏ. Có tất cả 10 thuyền thuộc hai loại chở vừa đủ đoàn người. Hỏi có mấy thuyền lớn, mấy thuyền nhỏ? Mức 3 Câu 7:(2,0 điểm): Quãng đường AB dài 34,5km. Lúc 7 giờ người thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Sau khi người thứ nhất đi được 2 giờ, người thứ hai đi từ B về A với vận tốc 12 km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Mức 3 II. Phần tự luận: Học sinh trình bày bài giải. Câu 8: (6 điểm) Cho tam giác ABC; E là một điểm trên BC sao cho BE = 3EC; F là một điểm trên AC sao cho AF = 2FC; EF cắt BA kéo dài tại D. Biết diện tích hình tam giác CEF bằng 2cm2. a) Tính diện tích hình tam giác ABC. Mức 2 b) So sánh diện tích hai hình tam giác BDF và CDF. Mức 3 c) So sánh DF với FE. Mức 4
  2. - - SBDE SBEF = SCDE S CEF (0,5 đ) Hay : SBDF = 3 × SCDF (0,5 đ) c) SADF = 2 × SCDF (Vì có đáy AF = 2× FC và có chung chiều cao hạ từ đỉnh D xuống AC) (0,25 đ) Theo câu b) SBDF = 3 × SCDF Suy ra: SCDF = SABF (0,5 đ) = SABF × SABC (Vì có đáy AF = × AC và có chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AC) (0,25 đ) 2 SCDF = SABF = × 24 = 16 (cm ) (0,25 đ) SCDF : SCEF = 16 : 2 = 8 Suy ra: SCDF = 8 × SCEF (0,25 đ) Hai tam giác CDF và CEF có SCDF = 8 × SCEF và có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh DE. Suy ra: DF = 8 × EF (0,5 đ)
  3. Câu 7 (2,0 điểm): Cùng một lúc tại A và B, hai ô tô xuất phát đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 36 km/giờ. Ô tô thứ hai đi từ A về B với vận tốc 45 km/giờ. Sau 5 giờ hai ô tô gặp nhau. Kể từ lúc gặp nhau bao lâu hai ô tô lại cách nhau 121,5km? Mức 3 II. Phần tự luận: Học sinh trình bày bài giải. Câu 8: (6,0 điểm): Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, P là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC. a) So sánh diện tích tam giác AMN với diện tích tam giác ABC. Mức 2 b) Biết AP, BN, CM cắt nhau tại O, hãy so sánh AO với OP Mức 3 c) Gọi I là một điểm nằm trên BC và BI gấp 3 lần IC. Kéo dài IN về phía I một đoạn IK bằng IN. Gọi diện tích ABC là a, hãy tính diện tích BNK theo a. Mức 4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU THỌ XUÂN CÂU LẠC BỘ LỚP 5 CẤP HUYỆN Năm học: 2022 - 2023 ĐỀ MINH HỌA Môn Toán I. Phần trắc nghiệm: (14 điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 2 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 1,5 giờ 0 10 19,68 Dư 5 25 ngày 45 lần (1giờ 30phút) II. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 8: Theo bài ra ta có hình vẽ sau (0,25 điểm): A M N O B C P I K