Kiểm tra cuối kì 2 môn Địa lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có đáp án)

docx 9 trang Trần Thy 09/02/2023 24810
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối kì 2 môn Địa lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_cuoi_ki_2_mon_dia_li_lop_12_nam_hoc_2021_2022_so_gd.docx

Nội dung text: Kiểm tra cuối kì 2 môn Địa lí Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH QUẢNG NAM Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 701 (Đề gồm có 03 trang) Họ, tên học sinh: Lớp: SBD: Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh? A. Cầu Treo. B. Cha Lo. C. Lao Bảo. D. A Đớt. Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ? A. Nha Trang. B. Đà Nẵng. C. Quảng Ngãi. D. Quy Nhơn. Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn sản lượng thủy sản khai thác? A. An Giang. B. Bà Rịa - Vũng Tàu. C. Bình Thuận. D. Ninh Thuận. Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp dệt, may có ở trung tâm công nghiệp nào sau đây? A. Cà Mau. B. Rạch Giá. C. Cần Thơ. D. Sóc Trăng. Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Bình? A. Đồng Hới. B. Vinh. C. Huế. D. Đà Nẵng. Câu 6: Hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt của nước ta hiện nay chủ yếu ở A. đầm phá. B. sông ngòi. C. cửa sông. D. vũng vịnh. Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh nào sau đây? A. Thái Bình. B. Ninh Bình. C. Nam Định. D. Quảng Ninh. Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào sau đây có khu dự trữ sinh quyển thế giới? A. Cù Lao Chàm. B. Sa Huỳnh. C. Lăng Cô. D. Mỹ Khê. Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây? A. Phú Yên. B. Khánh Hòa. C. Quảng Nam. D. Bình Định. Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có sản lượng lúa lớn nhất trong các tỉnh sau đây? A. Hà Tĩnh. B. Nghệ An. C. Quảng Bình. D. Thanh Hóa. Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Pleiku với nơi nào sau đây? A. Quảng Ngãi. B. Quy Nhơn. C. Tuy Hòa. D. Nha Trang. Câu 12: Sản xuất cây lương thực nước ta hiện nay chủ yếu tập trung ở A. khu vực miền núi. B. các đồng bằng. C. vùng gò đồi. D. bán bình nguyên. Câu 13: Nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc nước ta chủ yếu dựa vào A. khí đốt. B. dầu mỏ. C. than. D. dầu. Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ? A. Thanh Hóa. B. Hạ Long. C. Nam Định. D. Hải Phòng. Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào có giá trị xuất khẩu cao nhất trong các tỉnh sau đây? D. Bà Rịa – Vũng A. Bình Phước. B. Tây Ninh. C. Đồng Nai. Tàu. Câu 16: Cho biểu đồ về diện tích và sản lượng cao su của nước ta giai đoạn 2010 - 2020:
  2. A. các bãi triều. B. các vũng vịnh. C. các đảo gần bờ. D. các cửa sông. Câu 25: Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay? A. Thừa đội ngũ lao động lành nghề. B. Tỉ lệ lao động qua đào tạo rất cao. C. Chất lượng lao động phân bố hợp lí. D. Nguồn lao động bổ sung khá lớn. Câu 26: Trong quá trình công nghiệp hóa ở nước ta, ngành nào sau đây được ưu tiên phát triển trước một bước? D. Chế biến lương A. Chế biến thuỷ sản. B. Khai thác dầu khí. C. Công nghiệp điện lực. thực. Câu 27: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Năm 2015 2017 2018 2020 Muối biển (nghìn tấn) 1061,0 648,5 996,5 1205,5 Nước mắm (triệu lít) 339,5 373,7 374,8 377,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng muối biển và nước mắm của nước ta giai đoạn 2015 - 2020, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Tròn. B. Cột. C. Miền. D. Đường. Câu 28: Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng liên tục, chủ yếu do A. chú trọng mở rộng thị trường Châu Âu. B. nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh. C. đẩy mạnh khai thác và chế biến nông sản. D. sản xuất phát triển và mở rộng thị trường. Câu 29: Duyên hải Nam Trung Bộ giao lưu kinh tế với Tây Nguyên và các nước láng giềng ngày càng thuận lợi, chủ yếu là nhờ A. phát triển giao thông vận tải biển. B. hiện đại hệ thống sân bay quốc tế. C. nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt. D. phát triển các tuyến đường ngang. Câu 30: Việc sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chưa ổn định, chủ yếu do A. khâu chế biến còn hạn chế. B. không đảm bảo lương thực. C. thiếu lực lượng lao động. D. thị trường không ổn định. HẾT Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN 1 A 6 B 11 B 16 B 21 B 26 C 2 C 7 D 12 B 17 B 22 A 27 D 3 A 8 A 13 C 18 C 23 A 28 D 4 C 9 B 14 A 19 C 24 B 29 D 5 A 10 D 15 D 20 A 25 D 30 D SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH QUẢNG NAM Môn: ĐỊA LÍ – Lớp 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 702 (Đề gồm có 03 trang) Họ, tên học sinh: Lớp: SBD: Câu 1: Sản xuất cây lương thực nước ta hiện nay chủ yếu tập trung ở A. vùng gò đồi. B. bán bình nguyên. C. các đồng bằng. D. khu vực miền núi. Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hằng năm lớn nhất?
  3. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích và sản lượng cao su của nước ta giai đoạn 2010 - 2020? B. Diện tích biến động, sản lượng tăng liên A. Diện tích tăng nhanh hơn sản lượng. tục. C. Diện tích và sản lượng tăng liên tục. D. Diện tích giảm lên tục, sản lượng tăng nhanh. Câu 17: Trong cơ cấu kinh tế, khu vực II nước ta hiện nay thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng A. công nghiệp mũi nhọn. B. công nghiệp trọng điểm. C. công nghiệp chế biến. D. công nghiệp khai thác. Câu 18: Ngành vận tải nào sau đây có mạng lưới đường phát triển nhất ở nước? A. Đường ô tô. B. Đường biển. C. Đường ống. D. Đường sắt. Câu 19: Đô thị ở nước ta hiện nay A. chất lượng cuộc sống rất thấp. B. có sức hút lực lượng lao động. C. đều có cùng một cấp phân loại. D. tập trung chủ yếu ở miền núi. Câu 20: Trong cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng, cần tiếp tục chuyển dịch theo hướng A. tăng tỉ trọng khu vực I. B. giảm tỉ trọng khu vực III. C. giảm tỉ trọng khu vực II. D. tăng tỉ trọng khu vực III. Câu 21: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC HÀNG NĂM PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2019. (Đơn vị: nghìn người) Năm 2010 2013 2016 2019 Tổng số 49124 52507 53345 54659 Kinh tế Nhà nước 5025 4994 4702 4226 Kinh tế ngoài Nhà nước 42370 44994 45025 45664 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1729 2518 3591 4778 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo các ngành kinh tế của nước ta từ năm 2010 đến 2019? A. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm. B. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tăng liên tục. C. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế ngoài Nhà nước giảm liên tục. D. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế Nhà nước tăng liên tục. Câu 22: Tuổi thọ trung bình của người dân nước ta tăng chủ yếu do A. mức sống được nâng lên. B. có quy mô dân số đông. C. có nhiều thành phần dân tộc. D. đô thị hóa diễn ra mạnh. Câu 23: Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển cây đặc sản, rau quả ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là A. đa dạng cơ cấu cây trồng. B. đào tạo và hỗ trợ việc làm. C. phát triển công nghiệp chế biến. D. phân bố lại dân cư và lao động. Câu 24: Việc xây dựng các cảng biển ở Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào A. các vũng vịnh. B. các bãi triều. C. các đảo gần bờ. D. các cửa sông. Câu 25: Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta? A. Phần lớn là các chuyên gia. B. Lao động phân bố hợp lý. C. Dư thừa công nhân lành nghề. D. Thiếu lao động có trình độ cao. Câu 26: Để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, thì ngành nào sau đây được ưu tiên đẩy mạnh phát triển? A. Sản xuất vật liệu xây dựng. B. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản. C. Khai thác và chế biến cát. D. Khai thác quặng kim loại. Câu 27: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG SỮA BỘT VÀ SỮA TƯƠI CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Năm 2015 2017 2018 2020 Sữa bột (nghìn tấn) 99,3 111,7 121,3 127,2
  4. Câu 7: Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ của nước ta hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu nào sau đây? A. Khí tự nhiên. B. Dầu mỏ. C. Than. D. Dầu. Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh nào sau đây? A. Đắk Lắk. B. Kon Tum. C. Đắk Nông. D. Gia Lai. Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Lâm Đồng? A. Bảo Lộc. B. Biên Hòa. C. Phan Thiết. D. Nha Trang. Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 đi qua địa điểm nào sau đây? A. Đà Lạt. B. An Khê. C. A Yun Pa. D. Gia Nghĩa. Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn thuộc tỉnh nào sau đây? A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Thanh Hóa. D. Quảng Bình. Câu 12: Sản xuất cây lương thực nước ta hiện nay chủ yếu tập trung ở A. vùng gò đồi. B. các đồng bằng. C. bán bình nguyên. D. khu vực miền núi. Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? A. Hà Nội. B. Nam Định. C. Hải Phòng. D. Hạ Long. Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào có giá trị xuất khẩu cao nhất trong các tỉnh sau đây? A. Sóc Trăng. B. Bạc Liêu. C. Cà Mau. D. Kiên Giang. Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây có quy mô lớn? A. Hạ Long. B. Hải Phòng. C. Nam Định. D. Hà Nội. Câu 16: Trong cơ cấu kinh tế, khu vực II nước ta hiện nay thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng A. công nghiệp trọng điểm. B. công nghiệp khai thác. C. công nghiệp mũi nhọn. D. công nghiệp chế biến. Câu 17: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC HÀNG NĂM PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2019. (Đơn vị: nghìn người) Năm 2010 2013 2016 2019 Tổng số 49124 52507 53345 54659 Kinh tế Nhà nước 5025 4994 4702 4226 Kinh tế ngoài Nhà nước 42370 44994 45025 45664 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1729 2518 3591 4778 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo các ngành kinh tế của nước ta từ năm 2010 đến 2019? A. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm. B. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế Nhà nước tăng liên tục. C. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế Nhà nước giảm liên tục. D. Tỉ trọng lao động thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tăng liên tục. Câu 18: Việc xây dựng các cảng biển ở Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào A. các cửa sông. B. các vũng vịnh. C. các bãi triều. D. các đảo gần bờ. Câu 19: Việc nâng cấp các tuyến đường theo chiều Bắc - Nam ở Duyên hải Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là A. làm tăng thêm vai trò trung chuyển của vùng. B. phân bố lại dân cư giữa đồng bằng, miền núi. C. giao lưu kinh tế - xã hội với Campuchia, Lào. D. để thúc đẩy giao lưu kinh tế với Tây Nguyên. Câu 20: Hệ thống sông nào ở nước có vận tải đường sông phát triển mạnh nhất? A. Sông Mê Công. B. Sông Đồng Nai. C. Sông Mã. D. Sông Hồng.
  5. A. khâu chế biến còn hạn chế. B. không đảm bảo lương thực. C. thị trường không ổn định. D. thiếu lực lượng lao động. HẾT Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN 1 A 6 D 11 C 16 D 21 C 26 B 2 A 7 A 12 B 17 C 22 D 27 B 3 C 8 B 13 D 18 B 23 B 28 D 4 B 9 A 14 C 19 A 24 C 29 A 5 D 10 B 15 B 20 A 25 A 30 C