Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_ii_mon_lich_su_va.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II KHỐI 4 MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2022-2023 Tổng Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 cộng LỊCH SỬ TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Nước Đại Việt Số câu 1 1 buổi đầu thời Hậu Lê Câu số 1 (Thế kỉ XV) Số điểm 1 1 Số câu 1 1 2. Nước Đại Việt thế 2 kỉ XVI - XVIII Câu số Số điểm 1 1 Số câu 1 1 3 Kinh thành Huế Câu số 3 Số điểm 1 1 4 Nghiã Quân Tây Số câu 1 1 sơn Tiến ra Thăng Câu số 4 long (năm 1786) Số điểm 1 1 5. Buổi đầu thời Số câu 1 1 Nguyễn Câu số 5 (từ 1802 đến 1858) Số điểm 1 1 1 Tổng số câu 1 1 1 1 1 3 2 Tổng số điểm 1 1 1 1 1 3 2 Tổng Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 cộng ĐỊA LÝ TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 1 1 1. Đồng bằng Bắc bộ Câu số 6 Số điểm 1 1 Số câu 1 1 1 2. Đồng bằng Nam Câu số 7 Bộ Số điểm 1 1 1 3. Hoạt động sản xuất Số câu 1 1 1 của người dân ở Tây Câu số 8 Nguyên Số điểm 1 1 1 4. Dải đồng bằng Số câu 1 1 duyên hải miền Câu số 9 Trung Số điểm 1 1 Số câu 1 5. Biển đảo và quần Câu số 10 đảo Số điểm 1 Tổng số câu 1 1 1 1 1 3 2 Tổng số điểm 1 1 1 1 1 3 2
  2. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 6: Đồng bằng Bắc Bộ do các sông nào bồi đắp nên? (Mức 1) A. Sông Hồng và sông Thái Bình B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai C. Sông Thái Bình và sông Đồng Nai D. Sông Mê Công và sông Thái Bình. Câu 7: (1điểm) Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là: (Mức 1) a. Đồng bằng lớn thứ hai nước ta với hệ thống đê ngăn lũ. b. Đồng bằng lớn nhất nước ta, đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. c. Đồng bằng có nhiều đầm phá. d. Đồng bằng có nhiều cồn cát. Câu 8:Điền các từ vào chỗ chấm ( ) từ thích hợp trong các câu sau: (Mức 3) Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng với những và đầm, phá. Câu 9: Điền chữ Đ trước ý đúng, điền chữ S trước ý sai. (Mức 2) Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông Dầu khí đang được khai thác ở vùng biển phía Bắc nước ta. Nhiều vùng ven biển nuôi hải sản vì biển nước ta rất nghèo hải sản. II. TỰ LUẬN: Câu 10: (1 điểm) Hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước? (Mức 4) Người ra đề Trần Lê Thanh Thủy HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 4 Câu Đáp án Điểm 1. Dưới thời Hậu Lê ( thế kỉ XV) văn học và khoa học nước ta đã đạt được 1 những thành tựu đáng kể . Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả