Bài tập Tuần 14 môn Toán Lớp 4

docx 2 trang Đăng Khôi 21/07/2023 7740
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tuần 14 môn Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_tap_tuan_14_mon_toan_lop_4.docx

Nội dung text: Bài tập Tuần 14 môn Toán Lớp 4

  1. TOÁN: ÔN TẬP Bài 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 2 2 2 a.17 km = dam b.55 cm = . mm 2 2 2 2 9 km2 5 hm = hm 80m = .dm 42m2 3dm2= dm2 90m2= .cm2 9000cm 2= dm2 506 0000cm2 = .m2 Bài 2.Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 326 x 728 + 326 x 272 b) 2009 x 867 + 2009 x 133 c) 4 x 125 x 25 x 8 d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125 Bài 3. Hai ô tô chạy từ hai đâu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhất mỗi phút chạy được 700 m. Ô tô thứ 2 mỗi phút chạy được 700m. Ô tô thứ hai mỗi phút chạy được 800m, sau 1 giờ 22 phút hai ô tô gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki – lô – mét?