Ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 16 trang Đăng Khôi 21/07/2023 8680
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_va_toan_lop_4.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT – CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4 – NĂM HỌC 2022 – 2023 PHẦN ĐỌC HIỂU Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TT Chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 2 1 1 1 4 2 Đọc hiểu 1 Câu số 1, 2 3 4 5 văn bản Số điểm 1 1 1 1 2 2 Kiến Số câu 1 1 1 1 2 2 thức 2 Câu số 6 7 8 9 tiếng Việt Số điểm 0,5 1 1 0.5 1.5 1.5 Tổng số câu 3 2 2 2 5 4 Tổng số điểm 1,5 điểm 2 điểm 2 điểm 1.5 điểm 7 điểm
  2. Vì sao hoa, gió và sương không nghe được tiếng hát của nhau? Vì mỗi vật đều hát to quá, át tiếng hát của nhau. Vì gió và sương đung đưa và ngân nga thánh thót. Vì chúng không biết cách lắng nghe để hiểu nhau. Vì ai cũng say sưa hát bài hát của mình. 4. (M3 - 1 đ ) Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho mình? Viết câu trả lời của em: . 5. (M4 - 1đ) Vì sao câu chuyện lại có tên là” Tiếng hát buổi sớm mai? Viết câu trả lời của em: . 6. (M1 - 0.5 đ) Gạch dưới các từ láy trong câu sau: “Tôi đã làm những cánh hoa của bạn rung rinh, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát” . 7. (M2 - 1 đ) Nối các từ ở cột B với mỗi từ loại ở cột A cho phù hợp: A B Danh từ Mặt trời Động từ Dịu dàng Tính từ Tiếng hát toả 8. (M3 - 1 đ ) Hãy đặt câu hỏi có từ nghi vấn “ai” cho câu sau: Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát. .
  3. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 4 Năm học 2022 - 2023 Đáp án, biểu điểm phần đọc hiểu 1. (M1 - 0.5 đ) Ý a. Bạn có thích bài hát của tôi không ? 2. (M1 - 0.5 đ) Ý: Đó là tôi hát đấy chứ. 3. (M2 - 1 đ) S Vì mỗi vật đều hát to quá, át tiếng hát của nhau. S Vì gió và sương đung đưa và ngân nga thánh thót. Đ Vì chúng không biết cách lắng nghe để hiểu nhau. S Vì ai cũng say sưa hát bài hát của mình. S 4. (M3 - 1 đ ) Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho mình? Phải biết lắng nghe người khác để hiểu nhau hơn 5. (M4 - 1đ) Vì khi mặt trời vừa lên thì hoa, gió và sương đều cất tiếng hát ngân nga, thánh thót. 6. (M1 - 0.5 đ) Gạch dưới các từ láy trong câu sau: “Tôi đã làm những cánh hoa của bạn rung rinh, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát” . 7. (M2 - 1 đ) Nối các từ ở cột B với mỗi từ loại ở cột A cho phù hợp: A B Danh từ Mặt trời Động từ Dịu dàng Tính từ Tiếng hát toả 8. (M3 - 1 đ ) Hãy đặt câu hỏi có từ nghi vấn “ai” cho câu sau: Ai đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao? 9. (M4- 0.5đ) Em hãy viết 1 hoặc 2 câu miêu tả chiếc bút của em rồi gạch dưới tính từ trong câu văn đó. Chiếc bút bi của em nhỏ nhắn, được làm bằng nhựa trong. Em có thể nhìn thấy ruột mực ở bên trong.
  4. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 4 Năm học: 2022 - 2023 BIỂU ĐIỂM PHẦN TẬP LÀM VĂN - LỚP 4 TT Điểm thành Mức điểm phần 1,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0 điểm 1 Phần mở bài Giới thiệu được tên đồ vật cần tả 2 Phần Nội Tả được bao quát đồ thân dung vật. Tả từng bộ phận bài của đồ vật đó. Kĩ Viết câu đúng ngữ năng pháp, dùng từ đúng, Lời văn rõ ràng, mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lí, đúng chỗ. Cảm Bài viết thể xúc hiện cảm xúc, tình cảm đối với đồ vật 3 Phần Nêu được cảm kết nhận và tình cảm bài của bản thân đối với đồ vật 4 Chữ Trình bày viết, đúng quy chính định, viết tả sạch, đẹp, viết đúng 5 Dùng Viết đúng ngữ từ pháp, diễn đạt Đặt câu văn hay, câu rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực, 6 Sáng Biết sử dụng có tạo hiệu quả các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá, trong bài .
  5. PHÒNG GD KIỂM TRA HỌC KỲ I- KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC Năm học 2022 – 2023 Bảng ma trận học kì 1 môn Toán lớp 4 Mạch kiến Số câu câu M1 M2 M3 M4 Tổng thức kĩ năng số số điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số tự nhiên, Số câu 1 1 5 bảng đơn vị đo khối Câu số 1a, 2a, 1a,1c lượng, diện 1c 2 b, 2a,2b, tích, thời 2 c 2c gian Số điểm 1 1 2 Các phép Số câu 1 1 2 tính với các Câu số 1b, 4 7 1, 4, số tự nhiên, 1d 7 dấu hiệu chia Số điểm 1 2 1 1 3 hết Yếu tố hình Số câu 1 1 1 1 2 học, chu vi, Câu số 3 5 6 3 5, 6 diện tích và Số điểm 1 2 1 1 3 giải toán Số câu 1 1 1 1 1 2 3 4 Câu số 1a,1b 2a, 4 3 5 6, 7 1,2,3 4, 5, 1c,1d 2b, 6, 7 Tổng cộng 2 c Số điểm 2 1 2 1 2 2 4 6
  6. Câu 3: (M3 - 1đ) Đúng ghi Đ sai ghi S B Hình tứ giác ABCD có: A 2 góc vuông, 2 góc nhọn Cạnh AC song song với DB Cạch CD vuông góc với cạnh AC và BD Góc đỉnh A cạnh AB, AC là góc tù C D B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6điểm) Câu 4: (M2- 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 2608 x 25 25710 : 46 Câu 5: (M3 - 2 điểm) Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? Bài giải Câu 6: (M4 - 1 điểm) Trung bình cộng của ba số là 40. Số lớn nhất là 50; số bé nhất là 25. Em hãy tìm số còn lại. Câu 7: (M4 - 1đ) Tìm x biết rằng x là số chia hết cho cả 2 và 5 Và x : 5 < 15 : 5
  7. PHÒNG GD KIỂM TRA HỌC KỲ I- KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC Năm học 2022 – 2023 Đáp án và biểu điểm môn toán A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau: a. (M1- 0,5đ) - Đáp án B: 68726 b. (M1- 0,5đ) - Đáp án A: 3020 c. (M1- 0,5đ) - Đáp án B: 7000 d. (M1- 0,5đ) - Đáp án B: 9460 Câu 2 Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng. a. ( M2: 0,25đ) - Đáp án B: 102 cm2 b. (M1- 0.25đ) - Đáp án A: 25 tạ c. (M2- 0.5đ) - Đáp án C: 30 giây Câu 3: (M3 - 1đ) S - Đ - Đ - Đ B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 4: (M2-2 điểm) Đúng mỗi bài được 1 điểm, nếu HS tính sai nhưng biết đặt tính và thực hiện phép tính thì được 0,5 điểm 2608 x 25 25710 : 46 2608 25710 46 x 25 271 558 13040 410 5216 Dư 42 65200 Câu 5: (M3-2 điểm) Bài giải Số học sinh nam là: (0,25đ) (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh) (0,75đ) Số học sinh nữ là : (0,25đ) (28 - 4) : 2 = 12 (học sinh) (0,5đ) Đáp số : Nam: 16 học sinh Nữ: 12 học sinh (0,25đ) Câu 6: (M4-1đ) Học sinh có thể giải như sau: Gọi số còn lại là x, ta có: (50+ 25 + x) : 3 = 40 50 + 25 + x = 120