Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Lê Văn Tám (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Lê Văn Tám (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2021_2022.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Lê Văn Tám (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIẾN THÀNH Họ và tên: Lớp: 4A ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: TOÁN – LỚP 4 - Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên GV coi thi: GV chấm thi: I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: ퟒ Câu 1: (0,5 điểm) Các phân số ; ; ; sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ퟒ 5 3 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 4 5 3 5 A. ; ; ; B. ; ; ; C. ; ; ; D. ; ; ; 4 3 7 7 7 4 3 7 3 7 4 7 7 7 3 4 Câu 2: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = cm2 là : A. 58 B. 50 800 C. 580 D. 5008 Câu 3: (0,5 điểm) Hình bình hành có diện tích m2, chiều cao m. Độ dài đáy của hình đó là: 3 9 9 A. m B. m C. 1m D. m 8 64 24 Câu 4: (0,5 điểm) Phân số nào dưới đây biểu diễn phần tô đậm của hình bên: 8 8 3 3 A. B. C. D. 3 11 8 11 Câu 5: (0,5 điểm) của 135 là: A. 27 B. 81 C. 225 D. 45 Câu 6: (1 điểm) Hòa có số viên bi gồm 5 bi xanh, 7 bi đỏ và 6 bi vàng. Hãy viết phân số chỉ phần số bi màu vàng trong tổng số các viên bi? 6 1 5 1 A. B. C. D. 12 2 18 3 Câu 7: (0,5 điểm) Phân số không bằng là: 1 6 3 2 A. B. C. D. 5 30 10 10
  2. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 Câu 1: D (0,5đ) Câu 2: B (0,5đ) Câu 3: C (0,5đ) Câu 4: B (0,5đ) Câu 5: B (0,5đ) Câu 6: D (1đ) Câu 7: C (0,5đ) Câu 8: B (1đ) Câu 9: C (1đ) Câu 10 (1đ) a) AB và DC, AD và BC (0,5đ) b) 10 x 7 = 70 cm2 (0,5đ) Câu 11: (1đ) mỗi câu đúng 0,25đ 10 a) 9 7 b) 24 12 c) 5 40 d) 39 Câu 12: (2đ) Bài giải Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 0,5đ) 2 25 x = 10 (m) 0,5đ) 5 Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 0,5đ) 25 x 10 = 250 (m2) 0,5đ) Đáp số: 250 m2