Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 4

docx 5 trang Đăng Khôi 21/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_4.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 4

  1. Câu 1 Tính bằng cách thuận tiện: 6 7 8 9 10 11 a) x x x x x = 7 8 9 10 11 12 17 13 17 8 b) x + x = 23 21 23 21 Câu 2: Điền dấu > , <, = thích hợp vào ô trống: 2 phút 45 giây 160 giây 3 500 m 3 km 6 m 2 3 5 5 1 Câu 3: a) Kết quả của phép tính: + là: A. B. C. D. 1 7 14 21 14 2 5 15 5 11 59 b)Giá trị của biểu thức 2 - : là : A. B. C. D. 32 16 6 6 10 10 59 Câu 4: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ trống 2 5 5 3 a) Các phân số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn 5; 4; 3; 5 là: 3 b) Lớp 4A có 45 học sinh, trong đó số học sinh thích học toán. Vậy số 5 học sinh thích học toán của lớp 4A là học sinh. Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25 cm và 10 cm. Diện tích của hình thoi đó là : A. 125 2 B. 200 2 C. 250 2 D. 500 2 b) Một hình bình hành có diện tích là 690 2; độ dài đáylà 3 dm. Chiều cao hình bình hành là: A. 230 dm B. 23 dm C. 23 cm D. 230 cm Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) Trong khoảng thời gian: 99 năm ; 3 thế kỉ ; 200 năm ; 299 năm, khoảng thời gian dài nhất là : .
  2. Câu 11 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 7 1 6 1 6 a) Các phân số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 10; 2; 5 2; 5; 7 10 3 b) Một vườn cây ăn quả có 95 cây, trong đó số cây là vải. Số cây vải trong 5 vườn là: 57 cây. Câu 12: Viết số thích hợp vào chỗ trống 1 a ) Hiệu hai số là 475. Số bé bằng số lớn. Số bé là: 6 b) Một mảnh đất hình bình hành có diện tích là 468 2; độ dài đáylà 26 m. Chiều cao hình bình hành là: dm. 35 35 24 Câu 13: a) Các phân số : ; ; viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 63 58 54 b) Điền dấu thích hợp vào ô trống : 25 000 2 251 348 2 4 Câu 14: a) Trong một vườn cây ăn quả có 63 cây cam và cây quýt, số cây 9 trong vườn đó là cây cam. Vậy trong vườn có cây cam. 5 3 b) Một hình bình hành có diện tích là 2 độ dài đáy là Chiều cao 6 , 4 . hình bình hành đó là . 1 Câu 15: Một tấm vải dài 250 m, đã bán tấm vải. Hỏi đã bán bao nhiêu mét 5 vải? A. 50 m B. 40 m C. 30 m D. 35 m 4 5 6 Câu 16: Rút gọn phân số: được kết quả là: 5 6 7 2 Câu 17: Mẹ hơn con 25 tuổi, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người? 7
  3. c) Hình vuông có diện tích bằng hình chữ nhật. Hình vuông và hình chữ nhật đều có bốn cạnh bằng nhau.