Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)

docx 7 trang Đăng Khôi 21/07/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_lop_4_na.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)

  1. Ma trận bài kiểm tra mụn Tiếng Việt cuối học kỡ I lớp 4 NĂM HỌC : 2021 - 2022 STT Chủ Số cõu, Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng đề số điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc Số cõu 4 1 1 1 6 1 1 hiểu Cõu số 1,2,3 4 6 7 văn ,5 bản Số điểm 3,25 0,75 0,75 1 4,75 1 Kiến Số cõu 2 1 3 2 thức Cõu số 8,10 9 Tiếng Việt Số điểm 1,25 0,75 2 Số cõu 4 3 2 1 9 1 Tổng Số điểm 3,25 2 1,5 1 6 1
  2. KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè I NĂM HỌC: 2021 - 2022 Hồng Quang MễN : TIẾNG VIỆT - LỚP 4 ỨNG HềA – HÀ NỘI Thời gian làm bài : 80 phỳt (Khụng cú phần kiểm tra đọc thành tiếng) Họ và tờn : Lớp : Giỏm thị Giỏm khảo Điểm 1 : 1 : Đọc : Chung 2 : 2 : Viết : A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) II. ĐỌC THẦM BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP: ( 7 điểm) NGƯỜI TèM ĐƯỜNG LấN CÁC Vè SAO Từ nhỏ, Xi - ụn - cốp - xki đó mơ ước được bay lờn bầu trời. Cú lần, ụng dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cỏnh chim. Kết quả, ụng bị ngó góy chõn. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu úc non nớt của ụng lỳc bấy giờ một cõu hỏi: “ Vỡ sao quả búng khụng cú cỏnh mà vẫn bay được?’’ Để tỡm điều bớ mật đú, Xi - ụn - cốp – xki đọc khụng biết bao nhiờu là sỏch. Nghĩ ra điều gỡ, ụng lại hỡ hục làm thớ nghiệm, cú khi đến hàng trăm lần. Cú người bạn hỏi: - Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sỏch và dụng cụ thớ nghiệm như thế? Xi - ụn - cốp – xki cười: - Cú gỡ đõu mỡnh chỉ tiết kiệm thụi. Đỳng là quanh năm ụng chỉ ăn bỏnh mỡ suụng.Qua nhiều lần thớ nghiệm,ụng đó tỡm ra cỏch chế khớ cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nờn khụng ủng hộ. Khụng nản chớ, ụng tiếp tục đi sõu vào lớ thuyết bay trong khụng gian. Được gợi ý từ chiếc phỏo thăng thiờn, sau này ụng đó thiết kế thành cụng tờn lửa nhiều tầng, trở thành một phương tiện bay tới cỏc vỡ sao. Hơn bốn mươi năm khổ cụng nghiờn cứu, tỡm tũi, Xi - ụn - cốp – xki đó thực hiện được điều ụng hằng tõm niệm: “ Cỏc vỡ sao khụng phải để tụn thờ mà để chinh phục.” Theo Lấ NGUYấN LONG – PHẠM NGỌC TOÀN Khoanh trũn vào chữ cỏi trước ý trả lời đỳng. Cõu 1: Xi - ụn - cốp – xki mơ ước điều gỡ? A. Xi - ụn - cốp – xki mơ ước được thi đậu vào ngành hàng khụng. B. Xi - ụn - cốp – xki mơ ước được bay lờn bầu trời. C. Xi - ụn - cốp – xki mơ ước được làm nhõn viờn phi thường.
  3. B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) I. Chớnh tả: ( 2 điểm) ( Thời gian 15 phỳt.) - Giỏo viờn đọc cho học sinh (nghe – viết). Bài Chớnh tả: “Cỏnh diều tuổi thơ”. Cỏnh diều tuổi thơ Tuổi thơ của tụi được nõng lờn từ những cỏnh diều. Chiều chiều trờn bói thả, đỏm trẻ mục đồng chỳng tụi hũ hột nhau thả diều thi. Cỏnh diều mềm mại như cỏnh bướm. Chỳng tụi vui sướng dến phỏt dại nhỡn lờn trời. Tiếng sỏo diều vi vu trầm bổng. Sỏo đơn, rồi sỏo kộp, sỏo bố như gọi thấp xuống những vỡ sao sớm. 2. Tập làm văn:( 8 điểm ) ( Thời gian 25 phỳt.) Đề bài: Trong thế giới đồ chơi em hóy tả một đồ chơi mà em thớch. Hết
  4. Tả được một số bộ phận đồ chơi hoặc đồ dựng học tập (1 điểm). - Phần kết bài: (1đ) nờu được ớch lợi, cỏch bảo quản, - Viết cõu sử dụng cỏc biện phỏp so sỏnh nhõn hoc, dựng từ ngữ hỡnh ảnh đẹp (2đ) đỳng ngữ phỏp, dựng từ đỳng, khụng mắc lỗi chớnh tả; chữ viết rừ ràng, trỡnh bày bài viết sạch sẽ. * Tựy theo mức độ sai sút về ý, về diễn đạt và chữ viết, cú thể cho cỏc mức điểm khỏc nhau. Hết