Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2022_2023.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn: TOÁN - Lớp 4 Năm học: 2022– 2023 Thời gian: 40 phút Họ tên học sinh: Lớp 4 Điểm Nhận xét của giáo viên . . . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng Câu 1: (1 điểm). a) Số năm mươi triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn viết là: A. 50 000 287 B. 50 287 C. 50 287 000 D. 5 287 b) Phân số 25 rút gọn được phân số: 100 A. 5 B. 10 C. 2 D. 1 10 20 8 4 Câu 2: (1 điểm). a) 4 tấn 20kg = kg A. 40 020B. 4 020 C. 420 D. 402 3 b) thế kỉ = năm 4 A. 75 B. 85 C. 95 D. 105 Câu 3: (1 điểm). Số trung bình cộng của các số 127; 145 và 355 là: A. 627 B. 209 C. 29 D. 269 Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là: A. 5 B. 7 C. 7 D. 5 12 12 5 7 Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36 576 : (4 x 2 ) là : A. 9 144 B. 4 572 C. 5 472 D. 8 554 Câu 6 : ( 1 điểm ) Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều dài phòng học lớp đó đo được 6cm. Chiều dài thật của phòng học lớp đó là : A. 9m B. 5m C. 10m D. 9 cm Câu 7 : (1 điểm) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Diện tích tấm kính đó là:
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 4 Câu 1a 1b 2a 2b 3 4 5 6 7 Đáp án C D B A B C B A A Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Mức Mức 1 Mức 1 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 2 Mức 3 Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm - Mức 2 3 a) : x = 3 b) x : 52 = 113 5 3 x = : 3 x = 113 x 52 5 x = 1 x = 5876 5 Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm - Mức 1 5 a) 2 b) c) 21 d) 3 4 Câu 10 (1 điểm). - Mức 4 Bài giải. Số nhỏ nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng hai số là 100. ( 0,2 điểm) Ta có sơ đồ: Số bé: 100 Số lớn: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 0,2 điểm 2 + 3 = 5 (phần) Số bé là: 0,25 điểm 100 : 5 x 2 = 40 Số lớn là: 0,25 điểm 100 – 40 = 60 Đáp số: Số bé: 40 0,1 điểm Số lớn: 60 Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4 Số câu, Mức Mức Mức Mức Mạch kiến thức, kĩ năng Tổng số điểm 1 2 3 4