Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

docx 3 trang Đăng Khôi 21/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_202.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: TOÁN – LỚP 4 I. Ma trận Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng Mạch kiến thức, kĩ và số T T năng TN TL TN TL TL TL TN TL điểm N N Số tự nhiên và Số câu 3 1 1 1 3 3 phép tính với các 1,2, Câu số 8 9 11 số tự nhiên; dấu 5 hiệu chia hết cho 2, 5. Số điểm 1,5 2,0 1,0 1,0 1,5 4,0 Đại lượng và đo Số câu 1 1 đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; Câu số 3 đơn vị đo diện tích Số điểm 0,5 0,5 Yếu tố hình học: Số câu 3 3 góc nhọn, góc tù, 4, góc bẹt; hai đường Câu số 6, thẳng vuông góc, 7 hai đường thẳng 2, Số điểm 2,0 song song. 0 Giải bài toán về Số câu 1 1 tìm hai số khi biết tổng và hiệu của Câu số 10 hai số đó. Số điểm 2,0 2,0 Số câu 4 1 2 3 1 Tổng 2, Số điểm 2,0 2,0 3,0 1,0 0 PHẦN 1. Trắc nghiệm: (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau. Câu 1: (0,5 đ) Trong các số 5784; 6874; 6 784 số lớn nhất là: (M1) A. 5785 B. 6 784 C. 6 874 Câu 2: (0,5 đ) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1) A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 0910 000 Câu 3: (0,5 điểm) 5 tấn 50 kg = kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: (M1) A. 5500 B. 5050 C. 5005 Câu 4: (0,5 đ) 12 m2 2dm2 = dm2 (M3) a. 1202 dm2 b. 102 dm2 c. 120 dm2 Câu 5: (0.5đ) Trong các số: 24982; 35498; 96840 số nào chia hết cho cả 2 và 5? (M1) a. 24982 b. 35498 c. 96840
  2. Câu 7: 1 điểm: ý b Phần 2: Tự luận (6 điểm) Câu 8: 2 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm - đặt tính đúng 0,25 điểm - tính đúng 0,25 điểm. Câu 9: 1 điểm x x 30 = 210 x = 210 : 30 x = 7 Câu 10: Bài giải Hai lần số học sinh nam là: (0.25 đ) 472 – 52 = 420 (học sinh) (0.25 đ) Số học sinh nam là: (0.25 đ) 420 : 2 = 210 (học sinh) (0.25đ) Số học sinh nữ là: (0.25 đ) 472 – 210 = 262 (học sinh) (0.25đ) Đáp số: 210 học sinh nam (0.25 đ) 262 học sinh nữ (0.25 đ) HS có thể giải cách khác đúng vẫn cho điểm. Bài 11: (1 điểm). Theo bài ra ta có: a x 567 + b = 99 x 567 + 100 = 56 133 + 100 = 56 233