Đề kiểm tra cuối học kì I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Ứng Hòa (Có đáp án)

  1. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021 - 2022 Hång Quang MÔN : KHOA HỌC - LỚP 4 ỨNG HÒA – HÀ NỘI Thời gian làm bài : 40 phút Họ và tên : Lớp : Giám thị Giám khảo Điểm 1 1 : : 2 : 2 : PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp B. Thức ăn C. Nước uống D. Tất cả các ý trên Câu 2: Nên ăn khoảng bao nhiêu muối trong một tháng? A. Ăn vừa phải B. Ăn theo khả năng C. Ăn dưới 300g muối D. Ăn trên 300g muối Câu 3: Chất đạm và chất béo có vai trò: A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K B. Xây dựng và đổi mới cơ thể C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên. D. Tất cả các ý trên. Câu 4: Không khí có thành phần chính là: A. Khí Ni-tơ B. Khí Ôxi và khí Hiđrô C. Khí Ôxi và khí Ni-tơ D. Khí Các - bô- níc và khí ni-tơ Câu 5: Không khí và nước có tính chất gì giống nhau: A. Hòa tan một số chất. B. Không màu, không mùi. C. Chảy từ cao xuống thấp D. Tất cả các ý trên. Câu 6: Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành nước đá là hiện tượng gì? A. Đông đặc B. Bay hơi C. Ngưng tụ D. Nóng chảy Câu 7. Điền từ các từ sau “dinh dưỡng, hấp thụ, sự sống” để hoàn thành câu sau: Nước giúp cơ thể được những chất hòa tan và tạo thành các chất cần cho .của sinh vật. Câu 8. Để phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ nên tập bơi ở đâu? A. Chỉ tập bơi ở nơi vắng người qua lại. B. Chỉ tập bơi ở nơi ao, hồ, sông , suối có mực nước sâu. C. Chỉ tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ. D. Tất cả ý trên
  2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 4 NĂM HỌC 2021 - 2022 MA TRẬN KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI HKI Mạch kiến thức, Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng và số TNK TNK TN TNK kĩ năng TL TL TNKQ TL TL TL điểm Q Q KQ Q 1.Con ngươi cần Số câu 1 1 1 1 gì để sống ? Câu số 1 9 Quá trình TĐC. Số điểm 0.5 2 0,5 2 2 Ăn phối họp Số câu 1 1 nhiều loại thức Câu số 2 ăn. Số điểm 0.5 0,5 3. Vai trò của Số câu 1 1 1 1 chất đạm và chất Câu số 3 10 béo.Phòng bệnh béo phì. Số điểm 0.5 2 0,5 2 4.Phòng tránh tai Số câu 1 1 nạn đuối nước Câu số 8 Số điểm 0,5 0,5 5. Một số tính Số câu 1 2 1 1 4 1 chất của nước và không khí,thành Câu số 5 6,7 4 11 phần chính của Số điểm 0.5 2 0.5 1 3 1 không khí Số câu 3 4 1 1 1 1 9 2 Tổng Số điểm 1,5 3 2 0,5 1 2 6 4