Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Như Quỳnh (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 8560
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Như Quỳnh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2021_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2021-2022 - Trường TH Như Quỳnh (Có đáp án)

  1. Trường TH Như Quỳnh ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Họ và tên: MÔN: KHOA HỌC–LỚP 4 Lớp: 4B2 Năm học: 2021 - 2022 Thời gian làm bài 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên . . Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài Câu 1: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? M1 -0,5đ A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí. B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh. C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói. D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định. Câu 2: Vật phát ra âm thanh khi nào?M1 -0,5đ A. Khi uốn cong vật. C. Khi làm vật rung động. B. Khi vật đặt cạnh với vật khác. D. Khi ném vật. Câu 3: Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì? M1 -0,5đ A. Chất lỏng, chất khí. C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn. B. Chất khí, chất rắn. D. Chất xốp, chất rắn. Câu 4: Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước? M1 -0,5đ A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có C. Cây sẽ héo và chết. nước. B. Cây sẽ phát triển tốt. D. Cây sẽ chờ mưa. Câu 5: Điền nhiệt độ thích hợp vào chỗ chấm:M2 -1đ Nhiệt độ của nước đang sôi là: Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: Câu 6:Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: M2 -1đ A B 1. Tưới cây, che giàn. a. Chống nóng cho cây. 2. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng b. Chống rét cho động vật. trại kín gió. Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? M3 -1đ Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ. Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.
  2. 2. C 0,5 Mức 1 3. C 0,5 Mức 1 4. C 0,5 Mức 1 5. Nhiệt độ của nước đang sôi là: 100°C 1 Mức 2 Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: 37°C 6. A B 1 Mức 2 1. Tưới cây, che a. Chống nóng cho giàn. cây. 2. Cho ăn nhiều b. Chống rét cho động chất bột, chuồng trại vật. kín gió. 7. S - S - Đ - S 1 Mức 3 8. A 1 Mức 3 9. thức ăn - sưởi ấm - sức khỏe - vẻ đẹp thiên nhiên 1 Mức 2 10. - Nên giữ đúng khoảng cách giữa mắt và vở. 1 Mức 3 - Không nên đọc và viết dưới ánh sáng yếu. - Không đọc sách trên xe lắc lư. (HS viết theo ý hiểu) 11. Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí các - bô- 1 Mức 1 nícvà thải ra khí ô-xi 12. - Sử dụng tiết kiệm điện. 2 Mức 4 - Không xả rác bừa bãi. - Tái chế rác thải nhựa theo khả năng. (HS viết theo ý hiểu) MA TRẬN NỘI DUNG, CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN KHOA HỌC - LỚP 4B2 NĂM HỌC: 2021 – 2022 Mạch kiến Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng (Nhận biết) (Thông hiểu) (Vận dụng) (vận dụng NC)