Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 5 trang Đăng Khôi 21/07/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4 Số câu Mạch kiến Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng Số điểm thức, kĩ năng Câu số TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 1 1 2 1. Không khí Số điểm 0,5 1 1.5 Câu số 1 8 1,8 Số câu 2 2 2. Âm thanh Số điểm 1 1 Câu số 2; 3 2, 3 Số câu 1 1 1 1 3. Ánh sáng Số điểm 1 1 1 1 Câu số 9 10 9 10 Số câu 2 1 1 3 1 4. Nhiệt Số điểm 2 1 1 3 1 Câu số 5, 6 7 12 5, 6, 7 12 Số câu 2 2 5. Thực vật Số điểm 1,5 1.5 Câu số 4;11 4;11 Số câu 6. Động vật Số điểm Câu số Số câu 5 3 2 1 1 10 2 Tổng Số điểm 3 3 2 1 1 8 2
  2. Câu 8: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá? A. Để cung cấp khí ô-xy cho cá. C. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá. B. Để cung cấp thức ăn cho cá. D. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá. Câu 9: Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: (sức khỏe, sưởi ấm, thức ăn, vẻ đẹp thiên nhiên) Ánh sáng mặt trời giúp chúng ta có . (1) , (2) và được sưởi ấm. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả (3) . Câu 10: Em hãy nêu ít nhất 3 lưu ý khi đọc và viết để bảo vệ mắt. Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí và thải ra khí Câu 12: Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu ?