Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Trần Quý Cáp (Có đáp án)

docx 3 trang Đăng Khôi 21/07/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Trần Quý Cáp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2022_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Trần Quý Cáp (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN ĐỨC LINH KIỂM TRA CUỐI KỲ II TRƯỜNG TH TRẦN QUÝ CÁP MÔN : KHOA HỌC Họ và tên : Năm học : 2022 – 2023 Lớp 4 Thời gian : 40 phút Điểm Lời phê của giáo viên GV coi thi GV chấm thi PHẦN I : TRẮC NGHIỆM.(6 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý đúng : Câu 1 : giá trị của chữ số 8 trong số 583624 là : (0.5 điểm) A .8 000 B. 80 000 C. 800 000 D. 800 Câu 2 : Phân số 2 bằng phân số nào sau đây . (0.5 điểm) 3 A. 20 B. 15 C.10 D. 4 18 45 15 5 Câu 3 : số thích hợp viết vào chỗ chấm: 1m2 25cm2 = cm2 (0.5 điểm) A. 10 025 B.1025 C.125 D.10250 Câu 4: kết quả của phép tính 2 + 3 là : (0.5 điểm) 5 4 A. 5 B. 6 C. 20 D. 23 9 20 6 20 Câu 5 Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 quãng đường AB đo được là 1dm. vậy độ dài thật quãng đường AB là : (1 điểm) A. 1Km B.10 Km C.100 Km D. 1000Km Câu 6 Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 6cm và 8cm. vậy diện tích hình thoi đó là : (1điểm) A. 48 cm2 B. 24 cm2 C. 12 cm2 D. 36 cm2 Câu 7. Hiệu của hai số là 20, số bé bằng 4 số lớn. vậy hai số đó là : (1 điểm ) 6 A. 40 và 60 B. 30 và 50 C. 10 và 30 D. 20 và 40
  2. ĐÁP ÁN PHẦN I : TRẮC NGHIỆM.(6 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 B C A D A B A D PHẦN II : TỰ LUẬN (4 điểm) Câu 1. Mỗi câu đúng được 0.25 điểm Câu 2 bài giải Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 5 = 8 (phần ) Lớp 4A trồng được số cây là : 480 : 8 x 3 = 180 (cây) Lớp 4B trồng được số cây là : 480 – 180 = 300 (cây) Đáp số : 4A 180 cây. 4B 300 cây Câu 3. Số còn lại là : 98 x 2 - 80 = 106