Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_ii_mon_khoa_hoc_l.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 - Trường TH Tri Thủy (Có đáp án)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II KHỐI 4 MÔN KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023 Số câu Mức 1 Mức 2 Mạch kiến Mức 3 Mức 4 Tổng Số điểm thức, kĩ năng Câu số TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số câu 1 1 1. Không khí Số điểm 1 1 Câu số 1 1 Số câu 1 1 2. Âm thanh Số điểm 1 1 Câu số 2 2 Số câu 1 1 3. Ánh sáng Số điểm 1 1 Câu số 9 9 Số câu 1 1 1 2 1 4. Nhiệt Số điểm 1 1 1 2 1 Câu số 6 7 10 6, 7 10 Số câu 2 1 1 4 5. Thực vật Số điểm 2 1 1 4 Động vật 3, 4, Câu số 3, 4 5 8 5, 8 Số câu 4 2 2 2 8 2 Tổng Số điểm 4 2 2 2 8 2
  2. Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: Câu 7 (M3): Đúng ghi Đ, sai ghi S: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? ☐ Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ. ☐ Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ. ☐ Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng. ☐ Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh. Câu 8 (M3): Hãy điền từ ngữ vào chỗ chấm ( ) trong các sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây cho phù hợp: Cây rau, Bò, Gà Cỏ Con người Sâu Chim sâu Thóc Diều hâu Câu 9 (M3): Em hãy nêu ít nhất 3 lưu ý khi đọc và viết để bảo vệ mắt. Câu 10: Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu ? Người ra đề Trần Lê Thanh Thủy