Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 4 trang Đăng Khôi 21/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxma_tran_va_de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_khoa_hoc_lop_4_nam.docx

Nội dung text: Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4 Mạch kiến Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng thức, và số TN T TNK TN TN TN kĩ năng điểm TL TL TL TL KQ L Q KQ KQ KQ Câu số 1 1 1. Không khí Số 0,5 0,5 điểm Câu số 2 6 2 2. Âm thanh, Số ánh sáng 1,0 1,0 2 điểm Câu số 3 1 3. Vật dẫn Số nhiệt 0,5 0,5 điểm Câu số 4 12 1 1 4. Nước Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0 Câu số 7 1 5.Nhiệt cần Số cho sự sống điểm 1,0 1,0 Câu số 5 8 9 3 6. Thực vật Số điểm 0,5 1,0 1,0 2,5 Câu số 10 1 7. Động vật. Số điểm 1,0 1,0 8.Các chất Câu số 11 1 dinh dưỡng có Số trong thức ăn. điểm 1,0 1,0 Số câu 5 3 2 1 1 10 2 Tổng Số 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 8,0 2,0 điểm
  2. C.Làm đòng D.Chín Câu 6: Mắt ta nhìn thấy vật khi nào? (M2) A.Khi vật phát ra ánh sáng. B.Khi mắt ta phát ra ánh sáng và chiếu vào vật. C.Khi có ánh sáng đi thẳng từ vật đó truyền vào mắt ta. D.Khi vật được chiếu sáng. Câu 7: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: (M2) A B 1. Tưới cây, che giàn a. Chống rét cho cây 2. Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát b. Chống rét cho động vật 3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ c. Chống nóng cho cây 4.Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió d. Chống nóng cho động vật Câu 8: Để duy trì sự sống thực vật cần: (M2) A. Không khí, ánh sáng. B. Nước, không khí, ánh sáng, chất khoáng. C. Nước, ánh sáng, chất khoáng. D. Chất khoáng, nước, không khí. Câu 9. Điền những từ còn thiếu vào chỗ chấm: (M3) Các loài cây thì có nhu cầu về nước khác nhau. Có cây ưa , có cây chịu được Cùng một loài cây, trong những giai đoạn khác nhau cần những lượng nước Câu 10. Chọn các từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm. M3 ( môi trường, ô- xy, nước, thức ăn, nước tiểu, chất cặn bã, khí các- bô- nic, trao đổi chất.) Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thải ra môi trường Quá trình đó được gọi là quá trình giữa động vật và Câu 11. Em hãy kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo. Nêu vai trò của chất đạm và chất béo. (M3) Câu 12 (1đ): Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm. Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? (M4)